Origo Fonder och Ness, Risan & Partners (NRP) har inlett ett partnerskap och NRP har förvärvat en minoritetsandel i Origo Fonder AB. Affären stärker den gemensamma positionen som alternativ kapitalförvaltare i Sverige och övriga Norden och skapar en solid plattform för fortsatt tillväxt.

  • Det är en stor ära för oss att få till ett samarbete med en så kompetent aktör som NRP. Vi är inne i spännande fas och ser en allt större efterfrågan på vår småbolags- och hedgefondsexpertis. Tillsammans med NRP skapar vi en unik position för att möta de tillväxtmöjligheter vi ser på den nordiska småbolagsmarknaden, säger Stefan Roos, VD och grundare av Origo Fonder.
  • Transaktionen reflekterar NRPs långsiktiga strategi att utveckla kapitalförvaltningsverksamheten framöver och den stärker vår närvaro på den svenska marknaden. Origo Fonder har en imponerande historik av att leverera konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och vi har en liknande företagskultur. Tillsammans kan vi leverera ännu bättre mervärde till våra kunder, säger Ragnvald Risan, VD och en av två grundare till NRP-gruppen. 

Om Origo Fonder: 

Origo Fonder är ett fristående fondbolag (AIF-förvaltare) under Finansinspektionens tillsyn sedan 2012. Teamet är specialiserat på noterade småbolagsinvesteringar i Norden och förvaltar den flerfaldigt prisbelönta hedgefonden ORIGO QUEST samt den nyligen lanserade fokuserade småbolagsfonden ORIGO SELEQT. Investeringsfilosofin bygger på småbolagsfokus, engagerat ägarskap, hållbara affärsmodeller och stort värdeskapande i förändringsfaser. Kunderna består främst av stiftelser, kommuner och privatpersoner.