Regnskap Norge gjennomgår i DENNE ARTIKKELEN vilkårene som må være oppfylt for at kostnadsfradrag kan kreves etter skattelovens bestemmelser. De tar spesielt for seg hva som ligger i vilkåret om at en kostnad skal ha tilstrekkelig tilknytning til skattepliktig inntekt for å gi fradragsrett.