Når et foretak kjøper reklame- og annonsetjenester fra utenlandsk tilbyder, plikter foretaket å rapportere og betale inn utgående merverdiavgift. Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester. Med fjernleverbar tjeneste menes "en tjeneste der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted."

Omfanget av levering av fjernleverbare tjenester har økt betydelig de siste årene som følge av den økende digitaliseringen av varer og utviklingen av e-handel og svært mange tjenester leveres nå via internett.

Forutsetningene for at kjøper skal beregne omvendt avgiftsplikt er som følger:

  • Kjøpet må gjelde en tjeneste som ville ha vært avgiftspliktig ved omsetning fra en norsk tjenesteyter
  • Kjøperen av tjenesten må være næringsdrivende hjemmehørende i Norge eller offentlig virksomhet.
  • Kjøpet må gjelde en tjeneste som er slik at den kan bli utført ett sted og levert et annet sted (kan fjernleveres)

Les mer hos Regnskap Norge