Skatteetaten doblet antall årsverk i 2016 brukt på å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og fant 300 millioner kroner som var forsøkt lurt unna. Men skattedirektøren frykter at så mye som 40 milliarder kroner kan har blitt holdt unna skattemyndighetene de siste årene.

Skatteetaten har, basert på etterretning, analyser, og risikovurderinger, rettet hovedinnsatsen mot arbeidslivskriminalitet mot deler av bygg- og anleggsbransjen. Tallene viser at den målrettede innsatsen virker, og man ser en betydelig nedgang i risiko for arbeidslivskriminalitet i bransjen.

Les Skatteetatens pressemelding om saken her